Blended Learning

Met de nieuwe blended learning methode van het NIBHV kan de BHV-basisopleiding deels op afstand worden gevolgd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een e-learning programma dat wordt gekoppeld aan de praktijkopleiding bij KOLK Veiligheidsopleidingen.

Het e-learning programma is een online programma dat de cursist zelfstandig en onafhankelijk van plaats en tijd kan volgen. Daarnaast is er een praktijkgedeelte dat op locatie wordt gevolgd. De inhoud van de cursus is gelijk aan de reguliere basisopleiding BHV.

E-learning

In de e-learning worden de kandidaten chronologisch door de leerstof Bedrijfshulpverlening geleid en wordt elke module afgesloten met een toets. Kandidaten met dyslexie of met een voorkeur voor auditief leren, kunnen ervoor kiezen om de tekst te laten voorlezen. Het didactische model van de e-learning sluit naadloos aan op de praktijkdag. De didactiek is gebaseerd op het vierstappenmodel: in de e-learning bereid je de eerste drie stappen voor. Op de praktijkdag worden de competenties in groepjes geoefend met behulp van instructiekaarten.

De E-learning kan ook worden afgespeeld op tablets. In de App- en Playstore zijn de iSpring Apps gratis te downloaden.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding Bedrijfshulpverlening Blended Learning. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkopleiding als zij het toelatingscertificaat van het e-learning programma hebben behaald.

Duur opleiding

Het e-learning deel wordt op afstand door de cursist gevolgd en omvat in totaal vier tot zes studie-uren. De cursist neemt zelfstandig de theorie door en kijkt de demonstratie- en instructievideo’s. Het praktijkonderdeel bestaat uit twee dagdelen, inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen.

Cursusmateriaal

E-learning Bedrijfshulpverlening

Toetsing E-learning

Elke module wordt afgerond met een E-toets. De E-toets is pas te maken als alle video’s van de module zijn bekeken en ook de bijbehorende vragen zijn beantwoord. Op deze manier wordt gewaarborgd dat cursisten hebben gezien hoe een competentie (vaardigheid) wordt uitgevoerd en zijn zij goed voorbereid op de praktijkdag. Als een toets met een voldoende is afgerond, kan het toelatingscertificaat als pdf-bestand worden opgeslagen en geprint.

Praktijkdag

Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. De cursisten oefenen hierbij in groepjes. Om het zelfstandig leren in groepsverband te stimuleren en feedback te geven, zijn er instructiekaarten op groot formaat beschikbaar. Voor cursisten is een naslagwerk met instructiekaarten beschikbaar. De competenties worden geëxamineerd en er wordt een NIBHV-theorie-examen afgenomen.

Diploma

Het BHV-diploma is één jaar geldig. Na één jaar kan de cursist de geldigheid verlengen door het volgen van de herhaling Blended Learning.

Herhaling Blended Learning

Het E-learning programma voor de herhaling is toegespitst op de competenties die op de praktijkdag worden getoetst. De praktijkdag duurt bij de herhaling één halve dag en hier gelden dezelfde toelatingseisen als bij het reguliere BHV-opleidingsprogramma. De studielast voor het herhalingsprogramma van de E-learning is drie tot vier uur.

Bij de prijs inbegrepen zijn:

  • BHV diploma en certificaten
  • BHV pasje op creditcard formaat

Certificering

Certificering namens het NIBHV.