Bedrijfsnoodplan

Om ervan verzekerd te zijn dat u goed voorbereid bent op calamiteiten in uw organisatie waarbij de veiligheid in het geding is, stel je een bedrijfsnoodplan op. Dat is een handboek waarin precies beschreven staat wat je moet doen bij calamiteiten, maar ook een document waarin alle procedures in opgenomen staan rondom uw BHV-organisatie.

Hoe komt zo’n bedrijfsnoodplan tot stand?

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. In dat kader is veiligheidsbeleid van groot belang: u moet zo goed mogelijk voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten. Om een goed bedrijfsnoodplan te kunnen maken, breng je eerst de risico’s van uw organisatie in kaart aan de hand van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarnaast speelt je ambitie een rol: regel je alleen het hoognodige of wil je het veiligheidsbeleid in uw organisatie zo optimaal mogelijk geregeld hebben?

Wat staat er in het bedrijfsnoodplan?

Als u ervoor kiest het bedrijfsnoodplan voor uw organisatie op te laten stellen door KOLK Veiligheid, bent u ervan verzekerd dat de volgende onderwerpen opgenomen zijn in uw bedrijfsnoodplan:​

  • Bedrijfsgegevens
  • ​Organisatie van de bedrijfshulpverlening
  • Alarmeringsprocedure
  • Taken van de deelnemers aan de BHV-organisatie, beschreven per calamiteit
  • Situeringstekening
  • Logboek BHV-organisatie

Met welke opties kun je het bedrijfsnoodplan uitbreiden?

Indien gewenst, kunnen wij ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden maken waarmee het bedrijfsnoodplan verder uitgebreid wordt. Daarnaast actualiseren wij desgewenst jaarlijks uw bedrijfsnoodplan en eventuele ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.