Opleidingen

Het is belangrijk dat u uw bedrijfshulpverlening goed geregeld heeft. Ondanks het feit dat de Arbowet voorschrijft, dat iedere werkgever zorg moet dragen voor goede arbeidsomstandigheden, kunnen noodsituaties niet altijd voorkomen worden. Wanneer er zich een calamiteit voordoet, wilt u snel en adequaat kunnen optreden om letsel en/of (brand)schade te voorkomen of te beperken. In dergelijke situaties moet er snel deskundige bijstand geboden kunnen worden. Vaak kunt u dit niet alleen. Afhankelijk van de grootte en de soort organisatie, moeten er bedrijfshulpverleners worden aangesteld binnen uw bedrijf. Deze bedrijfshulpverleners zullen echter wel goed opgeleid moeten worden.  KOLK Veiligheid kan voor u diverse opleidingen verzorgen, afgestemd op de behoefte van uw organisatie…

KOLK VEILIGHEID Training & Advies