BHV Plan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan.

KOLK Veiligheid kan voor u een model BHV-plan maken. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie van doorlezen en invullen. Daar waar nodig, kunt u het voorgedrukte plan aanvullen of wijzigen. De belangrijkste doelgroep van dit BHV-plan bestaat uit kleinere ondernemingen van maximaal 15 werknemers, zonder bijzondere risico’s. Maar het biedt ook bedrijven met meer dan 15 werknemers handvatten voor het maken van hun BHV-plan. Voor bedrijven met bijzondere risico’s is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs van KOLK Veiligheid.