Risico Inventarisatie & Evaluatie

Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s die er in uw organisatie zijn. Als je de risico’s van uw organisatie kent, kun je gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van de medewerkers uit uw bedrijfsnoodorganisatie.

Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico’s. Vaak zijn dit er meer dan je in eerste instantie denkt. Niet alleen mogelijke ongelukken met machines, materieel of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zijn risico’s, maar ook de werkdruk en de belasting van je personeel kunnen behoorlijke risico’s vormen. Volgens de Arbowet (artikel 5) is elke werkgever verplicht om gevaren en risico beperkende maatregelen te beschrijven.