BHV

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn reguliere werknemers die in geval van nood actie ondernemen. Of het nu gaat om een brand, een verwonding, een blessure of een mogelijke ontruiming, BHV'ers weten hoe ze moeten handelen. Ze zijn bekend met de juiste interne procedures bij elke noodsituatie.

Bij een bedrijfsontruiming staat veiligheid voorop. BHV'ers nemen direct doeltreffende actie voor een ordelijke en veilige evacuatie, waarbij paniek geminimaliseerd wordt.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer of ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit vier modulen:

1 Niet-spoedeisende Eerste Hulp

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2 Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3 Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4 Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

Algemeen

De cursist:

 • Kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt
 • Is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp

Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH)

De cursist kan de aanpak die wordt beschreven voor het verlenen van Eerste Hulp toepassen en/of uitvoeren bij:

 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Verstuikingen en kneuzingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden

Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

De cursist kan:

 • De basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken
 • Handelen bij situaties die het leven kunnen bedreigen, die het leven kunnen bedreigen, zoals:
 • Verslikking en verstikking
 • Snel op de zij draaien
 • Bloedingen
 • Shock
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte
 • Hersenletsel

Brandbestrijding (B)

De cursist weet:

 • Wat brand is en hoe brand kan worden geblust
 • Wat een BHV’er moet doen in geval van brand
 • Hoe branduitbreiding te voorkomen
 • Hoe te blussen

De cursist kan

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn reguliere werknemers die in geval van nood actie ondernemen. Of het nu gaat om een brand, een verwonding, een blessure of een mogelijke ontruiming, BHV’ers weten hoe ze moeten handelen. Ze zijn bekend met de juiste interne procedures bij elke noodsituatie.

Bij een bedrijfsontruiming staat veiligheid voorop. BHV’ers nemen direct doeltreffende actie voor een ordelijke en veilige evacuatie, waarbij paniek geminimaliseerd wordt.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer of ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit vier modulen:

De cursist

 • Kan veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen
 • Het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand
 • Een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden

Ontruiming (O)

De cursist kent:

 • De voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen
 • De regels die gelden voor het ontruimingsplan
 • De alarmerings- en ontruimingsprocedures

De cursist:

 • Kan handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure bij het afgaan van het ontruimingssignaal
 • Kan handelen volgens de gedragsregels voor de BHV’er tijdens het ontruimen
 • Kan aanwijzingen geven aan medewerkers en derden
 • Kan werkplekken en algemene ruimten controleren
 • Kan informatie verstrekken aan en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten
 • Kent de algemene afspraken over de opvang van medewerkers en derden op de verzamelplaats

Certificering

Bij KOLK Veiligheid kunt u als bedrijfshulpverlener gecertificeerd worden namens onze eigen certificering, het NIBHV of via de NIKTA.