Oefenleider BHV

Een Oefenleider BHV is verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en begeleiden van oefeningen binnen bedrijfshulpverlening (BHV).

De taken van een Oefenleider BHV omvatten:

  • De Oefenleider BHV ontwikkelt een gestructureerd oefenprogramma dat aansluit bij de specifieke behoeften en risico’s van de organisatie. Dit programma omvat diverse scenario’s om de BHV-ploeg voor te bereiden op verschillende noodsituaties.
  • De Oefenleider BHV leidt daadwerkelijk de oefeningen, waarbij hij/zij ervoor zorgt dat de scenario’s realistisch worden nagebootst. Dit kan onder meer het simuleren van branden, ongevallen, evacuaties, en andere noodsituaties omvatten.
  • Na elke oefening evalueert de Oefenleider BHV de prestaties van de BHV-ploeg. Dit omvat het identificeren van sterke punten en verbeterpunten. Constructieve feedback wordt gegeven om de competenties van de BHV’ers te versterken.
  • Op basis van de evaluaties past de Oefenleider BHV het oefenprogramma aan om de effectiviteit van de BHV-training te verbeteren. Dit kan het introduceren van nieuwe scenario’s, het wijzigen van benaderingen of het implementeren van specifieke focusgebieden omvatten.
  • De Oefenleider BHV houdt nauwkeurige documentatie bij van de uitgevoerde oefeningen, inclusief de resultaten van de evaluaties en eventuele aanpassingen aan het oefenprogramma. Deze documentatie kan worden gebruikt voor naleving van regelgeving en als referentie voor toekomstige trainingen.
  • De Oefenleider BHV kan ook betrokken zijn bij bredere verbeteringsprocessen op het gebied van bedrijfsveiligheid, zoals het bijdragen aan het ontwikkelen van noodplannen en het implementeren van verbeteringen op basis van oefenresultaten.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een geldig BHV-diploma vereist.

Duur opleiding

2 dagen.

Certificering

Certificering namens KOLK Veiligheid.