Ploegleider BHV

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s kunnen zijn:

 • Een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
 • Een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
 • Een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
 • Een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
 • Een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een BHV-diploma vereist.

Duur opleiding

2 dagen.

Algemeen

De cursist:

 • Heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
 • Heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • Herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen
 • Heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
 • Heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
 • Kan leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
 • Kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
 • Heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

Bij de prijs inbegrepen zijn:

 • BHV certificaat
 • BHV pasje op creditcard formaat

Certificering

Certificering namens KOLK Veiligheid of het NIBHV.